Trenerzy

Trener mgr Michał Śmiałkowski

- absolwent AWF Kraków
- specjalizacja trenerska - narciarstwo zjazdowe, nauczyciel dyplomowany

Trener mgr Anna Kempys

- absolwent AWF Kraków,
- specjalizacja trenerska - narciarstwo zjazdowe